Novaĵoj el Rusio

Tuesday, March 22, 2005

Vladimir Putin ratifikis Vienan nuklean konvencion

Rusio aniĝis al landoj, subskribintaj Vienan konvencion pri civila respondeco pro nuklea damaĝo. Kiel informas marde agentejo PRAIM-TASS, prezidento Vladimir Putin subskribis federalan leĝon pri ratifiko de la konvencio, kiu en 11 de marto estis promulgita per la parlamento.

La konvencio regulas ordon de kompensado pro damaĝo, okazinta rezulte de incidento sur objektoj pri uzo de nuklea energio por pacaj celoj. La dokumento estis akceptita sub egido de Intermacia agentejo pri nuklea energio kaj komencis funkcii en 12 de novembro de jaro 1977.

Ĉefa ideo de Viena konvencio troviĝas en garantado de financa protekto de civitanoj okaze de nuklea incidento en alia ŝtato. Laŭ la dokumento, respondas pro nuklea damaĝo persono, nomumita aŭ agnoskita per ŝtato kiel "operatoro de nuklea instalaĵo".

Ĉiu lando mem difinas ekstremon de respondeco de operatoro, sed ĉi tiu respondeco ne povas esti malpli granda, ol difinita malsupra limo - 5 milionoj dolaroj. Ĉi tiuj monrimedoj estas destinitaj por kontentigo de postuloj de suferintoj kiel en ŝtato, kie okazis incidento, tiel ekstere ĝiaj limoj.

Leĝo de Rusia Federacio "Pri uzado de nuklea energio" diras, ke juran respondecon pro damaĝo de radiada efiko havas ekspluatanta organizo. Ĉi tiu koncepto fakte estas analogio de koncepto "operatoro de nuklea instalaĵo". Maksimumaj ekstremoj de respondeco ne povas esti pli grandaj, ol tiuj, difinitaj per internaciaj paktoj de Rusia Federacio.

Post ratifiko de la konvencio per Rusia Federacio rusiaj civitanoj kaj juraj personoj povos ricevi kompenson en ĉiu lando, kiu partoprenas en la Konvencio, okaze de paneo sur ĝia nuklea instalaĵo.

Nuntempe patroprenantoj de la Konvencio estas 32 landoj.

http://lenta.ru/news/2005/03/22/nuclear/

7 Comments:

Post a Comment

<< Home