Novaĵoj el Rusio

Wednesday, April 27, 2005

Ministroj ekvidis en la mesaĝo de de Putin aludon al amnestio de kapitaloMinistroj, politikistoj kaj sociaj agantoj informis ĵurnalistojn pri tio, kio ŝajnis al ili la plej grava en la ĉiujara mesaĝo, kun kiu elpaŝis hodiaŭ Vladimir Putin.

Ministro de industrio kaj energetiko de Rusia Federacio Viktor Ĥristenko diris, ke li donis atenton al demandoj, ligitaj kun amnestio de kapitalo.

"De vidpunkto de ekonomikaj problemoj, mi donis atenton al demandoj, ligitaj kun amnestio de kapitalo kaj kun reguligo de ĉiuj problemoj, ligitaj kun impostaj pagadoj kaj civiliza eliro el impostaj konfliktoj (plua alkalkulo de impostoj de postaj jaroj al kompanioj), - deklaris Ĥristenko. - Ĉi tiuj problemoj iome bresimigis venon de investantoj en Rusion".

Laŭ opinio de Ĥristenko, temas pri sistemaj decidoj, kiuj kune kun decido pri malgrandigo de tempolimo de ebleco de perjuĝa postulo en privatigadaj transakcioj, kreos bonajn kondiĉojn por investantoj.

En internacia parto de la mesaĝo Ĥristenko notis ideojn pri defendo de interesoj de rusiaj civitanoj eksterlande kaj rimarkis, ke estis "korekte formulita tasko pri formigo de unueca ekonomika spaco."

Ĉefo de Ministerio pri ekonomika disvolviĝo de Rusia Federacio German Gref ankaŭ nomis "allogantaj kaj ĝustaj" la vortojn de Putin pri elkonduko de kapitaloj el ombro kaj malgrandigo de burokrataj bariloj.

"Tio ĉiam sonas vere kaj allongante por ĉiuj, - rimarkis Gref. - La plej grave estas provi realigi tion en la praktiko."

Je demandoj de la ĵurnalistoj, je kio devas kredi la okcidentaj investantoj, Gref respondis: "Vi devas kredi je vi - rigardi al tio, kio okazas reale, kaj kontroli viajn prezentojn per la realaĵoj".

Kune kun tio Gerf substrekis, ke "kvanto da pozitivaj ŝanĝoj, inklude tiujn de lasta tempo, donas bazon por optimismo."

Ĉefo de Ministerio de financoj de Rusia Federacio Sergej Kudrin, siaflanke, opinias, ke la mesaĝo de la prezidento al Federala kunveno donas novan impulson al ekonomika kresko.

"Mi certas, ke tio donos impulson al ekonoika kresko, ordigo de laboro de negocistaro, plialtigos konfidon al Rusio", - diris Kudrin, indikitne ankaŭ, ke propono pri elkonduko de kapitaloj el ombro permesos solvi situacion pri elveturigo de kapitaloj el la lando, kaj ankaŭ donos eblecon fari negocon en Rusio kun certeco.

"La plej grave estas tio, kio estas dirita pri neceso de venko super dominado de koruptado, burokratismo, pri neceso eviti burokratisman kapitalismon, - diris Kudrin. - Tio estas simbolaj proponoj, simbolaj vortoj. Tio estas kritiko sur la plej alta nivelo".

"Por la potenco tio estas serioza instruo, kiun necesas kompreni en proksima tempo kaj korekti la situacion. Tio devas fariĝi tasko por la potenco." - daŭrigis la ministro. Liaopinie, tio rilatas unuavice al la jurgarda kaj juĝa sistemoj kaj ankaŭ al interilatoj de la poteco kaj negocistaro.

Nune, laŭ liaj vortoj, plene demonstris sin problemo de "deficito de dianfaneco en agado de la jurgardaj organoj, de la juĝa sistemo, en rilatoj kun negocistaro." En tio, ke ĉi tiuj problemoj estas rekte kaj malkaŝe nomitaj per la prezidento, Kudrin vidas "unuavican garantaĵon" de solvo de ili.

"Korekte farita diagnozo signifas kaj verajn kuracilojn kaj veran kuracadon", - resumis Kudrin.

Guberniestrino de Sankt-Peterburgo Valentina Matvienko nomis la mesaĝon de la prezidento al Federlala kunveno "serioza politika alvoko al la socio".

"La mesaĝo de la prezidento estas serioza politika alvoko al la socio, firmigo de kurso al demokratigo de la lando, netuŝebleco de principoj de merkata ekonomiko, privata posedaĵo, liberigo de fabrikado, - diris Matvienko al ĵurnalistoj.

"Ankaŭ estas starigita tasko rapide movi al demokratigado de la socio. Nune la plej grave estas efektive realigi ĝin kaj likvidi tiujn maltrankvilaĵojn, kiuj aperis en la socio", - rimarkis ŝi.

Dume, kiel informas agentejo "Interfaks", ĉefo de frakcio "Patrio" en Ŝtata Dumo Dmirtij Rogozin ekvidis en la mesaĝon de la prezidento atestaĵon de tio, ke "en la lando ekzistas du Vladimir-oj Vladimiroviĉ-oj Putin-oj".

"La unua estas tiu, kiu deklaras valorojn, kun kiuj, certe, ĉiuj konsentas, kaj alvokas al realigo de ili, - klarigis Rogozin. - Tio rilatas kaj al ekonomiko, speciale al financoj kaj al areo de moralo k.t.p. Kaj la alia - kiu gvidas la registaron kaj kiu nenion faris en ĉiuj ĉi tiuj jaroj por plenumo de siaj propraj alvokoj."

Unu el gvidantoj de Liberaledemokratia partio de Rusio Aleksej Mitrofanov, komentante la mesaĝon de Putin, esprimis sian miron pro tio, ke li ne menciis Ukrainion kaj Belorusion en sia mesaĝo.

"Ukrainio, Belarusio tute ne estis menciitaj, kvankam tiun krizon, kiu estis en Ukrainio, neeblis ne mencii", - deklaris Mitrofanov. Krome, liaopinie, la prezidento iamfoje priskribis detalojn, dume necesis prezenti strategian planon de agado.

Mitrofanov ankaŭ donis atenton al tio, ke Putin "trifoje diris pri miliardoj da dolaroj, elveturigitaj eksterlanden, en diversaj kuntekstoj. Laŭ opinio de la reprezentanto de LDPR, tio signifas, ke "la prezidento havas iun seriozan informon, kiu maltrankviligas lin."

Gvidanto de Komunista partio de Rusia Federacio Gennadij Zjuganov, de sia flanko, rimarkis, ke Putin grande maldekstriĝis.

"Al mi ŝajnas, ke la prezidento rememoris sian unuan mesaĝon, kiun li ne plenumis dum kvin jaroj, - deklaris Zjuganov. - El la mesaĝo videblas, ke la prezidento rapide maldekstriĝis. Ĉiuj problemoj en ĝi estas de socia karaktero, pri kiuj ni parolis antaŭe kaj insistis pri ilia tuja solvado: de salajroj por laboristoj, instruistoj, inĝenieroj, sciencaj laborantoj, ĝis lukto kontraŭ narkotismo, krimeco, alkoholismo."

"Mi ne vidas, per kiuj metodoj kaj rimedoj estos realigita ĉi tiu programo", - indikis Zjuganov.

Patriarko moskva kaj de la tuta Rusujo Aleksij II deklaris, ke la mesaĝo de la prezidento, "ekplaĉis al li aŭde, sed bezonos tralegi".

"Nuna mesaĝo de la prezidento al Federala kunveno diferencas al la antaŭaj per tio, ke estis pli multe dirita ne pri ekonomikaj kaj politikaj areoj, sed pri neceso de konstruo de nia vivo surbaze de principoj de demokratio, libero de vorto, libero de religio, libero de gazetaro. Speciala atento estas donita al spirita stato de la socio", - diris Aleksij II.

Li substrekis, ke en la parolo de Putin "sonis firmaj vortoj, adresitaj al oficistoj, kiuj devas esti pli proksimaj al la popolo, kiuj devas unufoje zorgi pri la popolo, kaj ne pri persona bonstato".

Estro de fondo de efektiva politiko Gleb Pavlovskij, de sia flanko, opinias, ke en sia mesaĝo Putin defiis la burokration.

"Putin malkaŝe abolis sloganon "stabileco" kiel politikan, kaj klarigis kial - ĉar li trafis en disponon de grupo da burokratoj, - diris Pavlovskij. - Li defiis la burokration antaŭ la parlamentaj kaj la prezidentaj elektoj".

Nuntempe, laŭ opinio de Pavlovskij, la mesaĝo estas adresita ne al la elito kaj ne al reprezentantoj de negocistaro, sed al "klaso de etaj propruloj".

"La prezidento eĉ evitis la vorton "negocistaro", li adresis sin ne al la negocistaro, sed al amaso da etaj propruloj. Tio estas tiuj homoj, kiuj taksas Putin sia morala gvidanto", - rimarkis la politologo.

Ĉefo de protokolo de la unua prezidento de Rusio Vladimir Ŝevĉenko informis, ke Jelcin "estas ĝoja, ke la ĉefa penso de la nuna mesaĝo de la prezidento fariĝis homo mem kaj zorgo pri homo".

Ŝevĉenko precizigis, ke Jelcin spektis la translacion en rekta etero, troviĝante hejme. "Boris Nikolajeviĉ tre atente aŭskultis la mesaĝon", - rimarkis li.

Eksa prezidento de Sovetunio Miĥail Gorbaĉov eldiris apogon al enhavo de la mesaĝo de la prezidento al Federala kunveno, sed kune kun tio starigis demandon, kiel kaj per kiu estos plenumitaj starigitaj per Putin taskoj.

"La prezidento klare indikis kurson, kiun mi apogas, sed "kiu faru, kiel faru?" - ĉi tiuj demandoj restas. - diris Gorbaĉov. - Mi opinias, ke plenumo de la taskoj, starigitaj per la prezidento, bezonas tre seriozan kadran apogon, kaj ĉi-sence nivelo de laboro de la registaro kaj Dumo bezonas seriozan plilatigon".

9 Comments:

Post a Comment

<< Home