Novaĵoj el Rusio

Monday, August 01, 2005

Miĥail Ĥodorkovskij profetas venkon de komunistoj en RusioHodiaŭ en gazeto "Vedomosti" estis publikigita nova letero de eksa ĉefo de YUCOS Miĥail Ĥodorkovskij, en kiu li profetas "maldekstran turnon" por Rusio kaj venkon de komunistoj en sekvaj elektoj. "Malgraŭ ĉiuj ruzaĵoj, la maldekstraj tutegale venkos. Kaj ili venkos demokratie - kun plena kohereco al volo de plimulto da elektantoj. Tio estos aŭ en elektoj, aŭ sen (aŭ poste) ili. Maldeksta turno okazos. Kaj kohorto de rektaj heredantoj de la hodiaŭa potenco jam ne estos plu valida", - skribas la kondamnita eksa ĉefo de YUCOS,

M. Ĥodorkovskij prognozas venkon en sekvaj elektoj por Komunista Partio de Rusia Federacio kaj partio "Patrolando" aŭ por historiaj heredantoj de ĉi tiuj partioj. Kaj maldekstraj liberalistoj devas pli rapide decidi pri sia elekto - eniri en konsiston de vasta social-demokrata koalicio aŭ resti sur "politike sensenca vojrando".

Kiel konformon de siaj pensoj pri neevitebleco de "maldeksta turno" en Rusio, la negocisto citas sociologian datumon. Speciale, esploron de "Levada-centro", laŭ kiu 97% da rusianoj estas por senpaga klerado, 93% opinias, ke pensio devas esti sufiĉa por enviti malriĉecon, 91% estas por redoni al civitanoj iliajn monŝparaĵojn, perditajn rezulte de inflacio en komenco de 90aj jaroj, 81% elpaŝas por reveno al rektaj elektoj de guberniestroj, 59% por restarigo de instituto de deputitoj, elektataj laŭ distriktoj.

M.Ĥodorkovskij asertas, ke sociaj eksplodoj okazas ne tie, kie estas ekonomia kraŝo, sed tie, kie venis tempo distribui fruktojn de ekonomia kresko. Li montras al katastrofa skismo en strukturo de moderna rusia socio: 1% da la riĉaj kaj 9% da la relative bonordaj civitanoj materie kaj psikologie forte skismiĝis de 90% da la malriĉaj. "Stabileco en la lando estas iluzia, kaj krizo maturiĝis," - estas dirita en la letero.

Krome, M. Ĥodorkovskij opinias, se ne kraŝon, do tre grandajn malfacilaĵojn por projekto "Heredanto-2008":"Niaj samlandanoj fariĝis multe pli firmaj, ol 10 jaroj antaŭ. Neunufoje trompitaj homoj nune ne kredos al nova blufo, eĉ tre artifika kaj ruza. Ĉi-sence sorto de la projekto "Heredanto-2008" estas tute ne tiel facila".

"La Kremlo, certe, povas nutri sin per iluzioj, ke eblas denove bari vojon de la historio per bloko de aŭtoritarismo. Ebas plu frostigi la landon, likvidi lastajn sencenzuratajn gazetojn kaj radiostaciojn, aresti kontojn de tiuj, kiuj ne obeas, k.t.p. Sed rezervo de la postsovetia aŭtoritarisma projekto en Rusio estas elĉerpita. Unuvice pro kio, ke al ĝi kontaŭstaras popolo, kiu ne timas areston de kontoj, - pro ilia foresto, - kaj pretas fari sian elekton ne laŭ rekomendoj de la oficialaj amaskomunikiloj, sed laŭ sia propra historia intuicio. Dufoje, por en tia projekto iri ĝis fino, bezonas Lenin kaj Stalin, almenaŭ Trockij: homoj, senlime certaj pri sia praveco, motivitaj per nenio, krom sia ideologio kaj validita per ĝi potenco, pretaj murdi kaj morti por ĉi tiu potenco. En la Kremlo nune ne estas tiaj homoj kaj ne povas esti: interesoj kaj vivaj impetoj de nuntempaj rusiaj gvidantoj - feliĉe kaj por ili, kaj por cetera Rusio - estas tro merkantilaj kaj burĝaj, por imagi ilin en rolo de sangaj ekzekutistoj kaj pendumistoj. Mi diras pri tio, kiel homo, kiu ĵus ricevis de ili naŭ jarojn da mallibereco", - estas dirita en la letero de Miĥail Ĥodorkovskij, kiu troviĝas en enketa izolejo.

"La kremlaj politikaj teknologistoj denove - kaj pli firme - scias, ke ĉi tiu ŝtata kurso povas konserviĝi nur per antidemokratia vojo. Ke en honestaj elektoj neeviteble venkos la maldekstraj. Pro tio oni monopoligas televidan eteron, kaj la elekta leĝo estas ŝanĝita por plena nepartopreno en elektoj por ĉiuj partioj, krom tiuj, kiuj estas tute kontrolataj per la prezidenta administracio. Kaj estas malpermesitaj regionaj referendumoj, por neniu sukcesu sciiĝi, por kiaj ideoj kaj valoroj estas popolo en realo", - skribas la eksa ĉefo de YUCOS.

Resumante, M.Ĥodorkovskij alvokas nunan potencon ne kontraŭstari al formiĝintaj en la lando tendencoj de "maldekstra turno": "Por Vladimir Putin ne bezonas multe labori, por ke doni al maldekstra turno okazi pace. Bezonas nur lasi sian oficon en tempo, determinita per la Konstitucio kaj garanti demokratiajn kondiĉojn por sekvaj elektoj. Nur tio garantos perspektivon de stabila demokratia disvolviĝo de la lando sen kataklismoj kaj risko de disfalo"."Alie la ŝtato eksplodiĝos, energio de protesto traŝiros malfortan ŝelon de potenco", - estas dirita en la letero.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home